Systems – Methods – Processes

2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and  partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της UEFA/ unit CAFÉ (Center for Access to Football in Europe) για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με […]

Περισσότερα »

“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

H ομάδα “club responsible excellence”  part of “ReMOVE21 Responsible Movement   towards Responsible Economy” παρουσιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τη διαχείριση  αειφορίας  ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα.

Περισσότερα »

Mαθηματικό μοντέλο “ SWOT analysis”.2018, Μάρτιος

H Αθηνά Οικονόμου παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής της στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα μοντέλο διαχείρισης ευκαιριών, απειλών, δυνατών και αδύνατων σημείων. Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε […]

Περισσότερα »

Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολόγησης κινδύνου .2017,Ιούλιος

Ο Λεωνίδας Κωνσταντινίδης παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής του στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα «Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολογησης του κινδύνου». Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων […]

Περισσότερα »

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment)

Περισσότερα »

Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Σύστημα αξιολόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα »

ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις. Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων. Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. […]

Περισσότερα »

Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση,  2015, Ιούλιος

Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση, 2015, Ιούλιος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S. Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία […]

Περισσότερα »

Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System” Υπεύθυνος σχεδιασμού & ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs. Περισσότερα…

Περισσότερα »

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Επισκόπηση και  ανάλυση μοντέλων  συσχέτισης  συστημάτων διαρκών βελτίωσης. Επικέντρωση σε συστήματα  μέσω «προτάσεων ιδεών». Στόχοι: 1. η  δημιουργία πλαισίου διαρκούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα « Προτάσεις για Βελτίωση» – IDEMAS και 2. η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καταλήγοντας σε «Ευκαιρίες για […]

Περισσότερα »

Μοντέλο  συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Μοντέλο συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική σχολή, τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης του συστήματος “5S” και του κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων οργανισμού. Η ανωτέρω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς […]

Περισσότερα »

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process,  2012, Noέμβριος

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process, 2012, Noέμβριος

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085). Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα […]

Περισσότερα »

Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Το totalab είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων. είναι αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025:2005 και κατ’ επέκταση του ISO 15189:2007, που δίνει τη δυνατότητα για παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων.Kαλύπτει όλες τι απαιτήσεις […]

Περισσότερα »

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Σχεδιασμός & ανάλυση μοντέλου FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) και εφαρμογή τους σε βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών αγαθών. Μοντέλο, στατιστική ανάλυση & δείκτες βαρύτητας αστοχίας. Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πατροκλο Γεωργιάδη, Καθηγητή της Πολυτεχνικής σχολής […]

Περισσότερα »

Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Είναι σύστημα με μεθόδους, διεργασίες, διαδικασίες, τεκμηρίωση και συστημική εμπλοκή ανθρ. πόρων, μέσων, οργάνωσης, τεκμηρίωσης & λοιπών συστημάτων διαχείρισης. Οπότε επιθεωρείται και ανασκοπείται σε τακτά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όπως AS/NZS 4360:2004 ( είναι το πρότυπο αναφοράς […]

Περισσότερα »

Έργο «SARA»,  εργαλεία καινοτομίας  στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Έργο «SARA», εργαλεία καινοτομίας στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Το Ευρωπαϊκό έργο SARΑ (2003-2006) «SUPPLY ARRANGEMENTS ENRICHING INNOVATION» με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να δώσει μια νέα ώθηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων. Έτσι εφαρμόζει πιλοτικά καινοτόμες μεθόδους Διοίκησης όπως, Ανάλυση Αξίας, […]

Περισσότερα »