2015, Οκτώβριος ,Το ινστιτούτο ΝΚLABS στηρίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση της υποτροφίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΖΩΗ ΛΟΛΙΔΗΣ», υπό την αιγίδα της Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.,Καβάλα

2015, Οκτώβριος ,Το ινστιτούτο ΝΚLABS στηρίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση της υποτροφίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΖΩΗ ΛΟΛΙΔΗΣ», υπό την αιγίδα της Ι.Μ.Φ.Ν.Θ.,Καβάλα

Η υποτροφία αφορά δύο βραβεύσεις–απονομές κάθε ακαδημαϊκή χρονιά στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς – Οκτώβριος (κύκλος -1),μία στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς-Ιούλιος (κύκλος-2).Αφορά απόκτηση εξειδικευμένων & πιστοποιημένων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών με ένα συνδυασμό πρωτοποριακής εκπαίδευσης και εφαρμογής της στην […]

Read more »
Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Σύστημα αξιολόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more »