Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment)

Read more »
Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Σύστημα αξιολόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more »
ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις. Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων. Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. […]

Read more »
Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση,  2015, Ιούλιος

Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση, 2015, Ιούλιος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S. Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία […]

Read more »
Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System” Υπεύθυνος σχεδιασμού & ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs. Περισσότερα…

Read more »
Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Επισκόπηση και  ανάλυση μοντέλων  συσχέτισης  συστημάτων διαρκών βελτίωσης. Επικέντρωση σε συστήματα  μέσω «προτάσεων ιδεών». Στόχοι: 1. η  δημιουργία πλαισίου διαρκούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα « Προτάσεις για Βελτίωση» – IDEMAS και 2. η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καταλήγοντας σε «Ευκαιρίες για […]

Read more »
Μοντέλο  συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Μοντέλο συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική σχολή, τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης του συστήματος “5S” και του κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων οργανισμού. Η ανωτέρω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς […]

Read more »
Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process,  2012, Noέμβριος

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process, 2012, Noέμβριος

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085). Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα […]

Read more »
Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Το totalab είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων. είναι αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025:2005 και κατ’ επέκταση του ISO 15189:2007, που δίνει τη δυνατότητα για παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων.Kαλύπτει όλες τι απαιτήσεις […]

Read more »
Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Σχεδιασμός & ανάλυση μοντέλου FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) και εφαρμογή τους σε βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών αγαθών. Μοντέλο, στατιστική ανάλυση & δείκτες βαρύτητας αστοχίας. Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πατροκλο Γεωργιάδη, Καθηγητή της Πολυτεχνικής σχολής […]

Read more »
Page 1 of 2 12