2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and  partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της UEFA/ unit CAFÉ (Center for Access to Football in Europe) για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με […]

Read more »
“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

H ομάδα “club responsible excellence”  part of “ReMOVE21 Responsible Movement   towards Responsible Economy” παρουσιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τη διαχείριση  αειφορίας  ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα.

Read more »

Mαθηματικό μοντέλο “ SWOT analysis”.2018, Μάρτιος

H Αθηνά Οικονόμου παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής της στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα μοντέλο διαχείρισης ευκαιριών, απειλών, δυνατών και αδύνατων σημείων. Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε […]

Read more »

Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολόγησης κινδύνου .2017,Ιούλιος

Ο Λεωνίδας Κωνσταντινίδης παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής του στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα «Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολογησης του κινδύνου». Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων […]

Read more »
Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment)

Read more »
Σύστημα αξιολόγησης  εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Σύστημα αξιολόγησης εφοδιαστικής αλυσίδας σχετικά με την ποιότητα ( supply chain quality radar), 2015, Οκτώβριος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία αξιολόγησης της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικειμενικά κριτήρια σε μια σειρά από παραμέτρους. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία του μηχανικού Δ.Π.Θ. κου Νικ.Γαιτανίδη. Περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Read more »
ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

ΤRM: ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων με βάση τον χάρτη επικινδυνότητας, 2015, Σεπτέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις. Καλύπτει κάθε κίνδυνο σε όλες τις εταιρικές διεργασίες, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, διασφάλιση και προληπτικά- συστηματικά, υποστήριξη στη διεργασία λήψης αποφάσεων. Αναπτύσσει την αρχιτεκτονική ρίσκου, την στρατηγική και τα πρωτόκολλα κινδύνων σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο. […]

Read more »
Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση,  2015, Ιούλιος

Πρότυπη μεθοδολογία αξιολόγησης συστήματος 5S μέσα από ΚPI’s και οπτική απεικονίση, 2015, Ιούλιος

Αναπτύχθηκε μεθοδολογία που ποσοτικοποιεί και αξιολογεί (benchmarking) τις παραμέτρους για κάθε “S” του συστήματος 5S. Με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάλληλη συγκριτική απεικόνιση, δημιουργεί πρακτικά και απλά συνθήκες για διαρκή βελτίωση στο shop floor. H μέθοδος αναπτύχτηκε με την συνεργασία […]

Read more »
Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System” Υπεύθυνος σχεδιασμού & ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs. Περισσότερα…

Read more »
Page 1 of 2 12