Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Μαθηματικά Μοντέλα Ανάλυσης σε Συστήματα Διαρκούς Βελτίωσης Διεργασιών, 2013, Νοέμβριος.

Επισκόπηση και  ανάλυση μοντέλων  συσχέτισης  συστημάτων διαρκών βελτίωσης. Επικέντρωση σε συστήματα  μέσω «προτάσεων ιδεών». Στόχοι: 1. η  δημιουργία πλαισίου διαρκούς βελτίωσης χρησιμοποιώντας το σύστημα « Προτάσεις για Βελτίωση» – IDEMAS και 2. η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καταλήγοντας σε «Ευκαιρίες για […]

Read more »
Μοντέλο  συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Μοντέλο συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική σχολή, τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης του συστήματος “5S” και του κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων οργανισμού. Η ανωτέρω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς […]

Read more »
Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process,  2012, Noέμβριος

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process, 2012, Noέμβριος

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085). Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα […]

Read more »
Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Το totalab είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων. είναι αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025:2005 και κατ’ επέκταση του ISO 15189:2007, που δίνει τη δυνατότητα για παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων.Kαλύπτει όλες τι απαιτήσεις […]

Read more »
Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Σχεδιασμός & ανάλυση μοντέλου FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) και εφαρμογή τους σε βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών αγαθών. Μοντέλο, στατιστική ανάλυση & δείκτες βαρύτητας αστοχίας. Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πατροκλο Γεωργιάδη, Καθηγητή της Πολυτεχνικής σχολής […]

Read more »
Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Είναι σύστημα με μεθόδους, διεργασίες, διαδικασίες, τεκμηρίωση και συστημική εμπλοκή ανθρ. πόρων, μέσων, οργάνωσης, τεκμηρίωσης & λοιπών συστημάτων διαχείρισης. Οπότε επιθεωρείται και ανασκοπείται σε τακτά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όπως AS/NZS 4360:2004 ( είναι το πρότυπο αναφοράς […]

Read more »
Έργο «SARA»,  εργαλεία καινοτομίας  στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Έργο «SARA», εργαλεία καινοτομίας στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Το Ευρωπαϊκό έργο SARΑ (2003-2006) «SUPPLY ARRANGEMENTS ENRICHING INNOVATION» με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να δώσει μια νέα ώθηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων. Έτσι εφαρμόζει πιλοτικά καινοτόμες μεθόδους Διοίκησης όπως, Ανάλυση Αξίας, […]

Read more »
Page 2 of 2 12