Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Σχεδιασμός & εφαρμογή μεθόδων συστήματος παραγωγής “ΟLYMPIA OPERATING SYSTEM” στην εταιρεία Οlympia-Electronics sa 2014, Iανουάριος.

Η OLYMPIA -ELECTRONICS A.E. ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 σε συνεργασία με την ομάδα της HONEYWELL-HOS. την ανάπτυξη του «OOS-Olympia Operating System” Υπεύθυνος σχεδιασμού & ανάπτυξης είναι ο Mιχ.Λολίδης, O-E lean management office , της NORIAKI KANO labs. Περισσότερα…

Read more »