Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment)

Read more »