2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and  partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή. Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της UEFA/ unit CAFÉ (Center for Access to Football in Europe) για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με […]

Read more »