Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process,  2012, Noέμβριος

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process, 2012, Noέμβριος

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085). Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα […]

Read more »