Έργο «SARA»,  εργαλεία καινοτομίας  στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Έργο «SARA», εργαλεία καινοτομίας στις MME τροφίμων,ΕΚΕΤΑ, 2005, Σεπτέμβριος

Το Ευρωπαϊκό έργο SARΑ (2003-2006) «SUPPLY ARRANGEMENTS ENRICHING INNOVATION» με συντονιστή το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, επιχειρεί να δώσει μια νέα ώθηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τροφίμων. Έτσι εφαρμόζει πιλοτικά καινοτόμες μεθόδους Διοίκησης όπως, Ανάλυση Αξίας, […]

Read more »