Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ISCM, 2011, Φεβρουάριος

Είναι σύστημα με μεθόδους, διεργασίες, διαδικασίες, τεκμηρίωση και συστημική εμπλοκή ανθρ. πόρων, μέσων, οργάνωσης, τεκμηρίωσης & λοιπών συστημάτων διαχείρισης. Οπότε επιθεωρείται και ανασκοπείται σε τακτά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα όπως AS/NZS 4360:2004 ( είναι το πρότυπο αναφοράς […]

Read more »