Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Σχεδιασμός & ανάλυση μοντέλου FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) και εφαρμογή τους σε βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών αγαθών. Μοντέλο, στατιστική ανάλυση & δείκτες βαρύτητας αστοχίας. Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πατροκλο Γεωργιάδη, Καθηγητή της Πολυτεχνικής σχολής […]

Read more »

2009,Ιούλιος, Ημερίδα «Εργαστήρια Ζωοτροφών & Διαπίστευση», Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα  με τίτλο : «Εργαστήρια Ελέγχου Ζωοτροφών. Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025″. Η ημερίδα έγινε τον Ιούλιο 2009 στο  Ξενοδοχείο ΚΕMPINSKI  στη Θεσσαλονίκη. Ομιλητές ήταν οι συνεργάτες των ΝORIAKI KANO LABORATORIES για το project αυτό δρ. Μ. […]

Read more »