Μοντέλο  συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Μοντέλο συσχέτισης “5S” & κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων, 2013, Ιούλιος

Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική σχολή, τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης του συστήματος “5S” και του κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων οργανισμού. Η ανωτέρω ερευνητική εργασία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς […]

Read more »