2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

2019-Μαίος, Project “Descrοptio” visible sports for all. An integrated Audio Descriptive Commentary(ADC) system for blind and  partially sighted persons. ( phase-1 2019-2021)

Μια οργανωτική καινοτομία1 με παγκόσμια απήχηση και εφαρμογή.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα της UEFA/ unit CAFÉ (Center for Access to Football in Europe) για το Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.

H υλοποίησή του δίνει μόνιμη και διαρκή πρόσβαση και βιωματική εμπειρία  σε άτομα με αναπηρία όρασης δηλ.Τυφλούς  &  Άτομα περιορισμένης όρασης για οποιαδήποτε αθλητικό γεγονός. ( pre game , match game, after game). To project τρέχει στην Ελλάδα, Kύπρο  με προοπτική παγκόσμια. Σε χρονικό ορίζοντα 2019-2021 ( φάση 1)

Περισσότερα στοιχεία στη συνοπτική παρουσίαση pdf που βρείτε εδώ >>