2015, Φεβρουάριος, ΚΕΔΠ, ΔΕΗ Τraining Center Αθήνα

ScreenShot001Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο προσωπικό του ΚΕΔΠ (Κέντρο Ερευνών Δοκιμών Προτύπων) διεξήχθη 5-μερο workshop με οργανωτή τον ΤUVHELLAS και εισηγητές τους Μ. Λολίδη και Μ. Μαρούλη με θέμα «ISO 17025 μεθοδολογία διαπίστευσης, υλοποίηση μεθοδολογία ανάπτυξης».

Το ΚΔΕΠ πάνω από 38 έτη είναι κατεξοχήν υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο στη ΔΕΗ και για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της, μέσω των ελέγχων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ αποτελείται από 16 σύγχρονα εργαστήρια υψηλού επιπέδου, στα οποία πραγματοποιούνται δοκιμές, έλεγχοι και αναλύσεις σε υλικά, μηχανήματα, αναλώσιμα, εφόδια και εξοπλισμό της ΔΕΗ αλλά και σε πελάτες εκτός ΔΕΗ.

Τα εργαστήρια αυτά είναι:

 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής
 • Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος
 • Εργαστήριο Υψηλής Τάσης
 • Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας
 • Εργαστήριο Ειδικών Διηλεκτρικών Δοκιμών & Μετρήσεων
 • Εργαστήριο ηλεκτρολογικών Ελέγχων
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων
 • Εργαστήριο Μετρολογίας
 • Εργαστήριο Αντοχής Υλικών
 • Εργαστήριο Μεταλλογραφίας
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
 • Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών
 • Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
 • Εργαστήριο Εδαφομηχανικής
 • Εργαστήριο Σκυροδέματος
 • Εργαστήριο Φωτομετρίας

Επιπλέον το ΚΔΕΠ προσφέρει υπηρεσίες Φορέα Ελέγχου και Επιθεώρησης παραλαβής υλικών.
Στα πλαίσια της εξωστρέφειας για την αξιοποίηση των υποδομών, της σημαντικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας των στελεχών του, το ΚΔΕΠ προσανατολίζεται, εκτός των υπηρεσιών που προσφέρει στον Όμιλο ΔΕΗ, να αυξήσει τις υπηρεσίες σε εξωτερικούς πελάτες, προσκομίζοντας σημαντικά έσοδα στη ΔΕΗ Α.Ε..
Έτσι με νέο όραμα και καινοτομίες φιλοδοξεί να κατακτήσει την εμπιστοσύνη του πιο απαιτητικού πελάτη.
Στα πλαίσια αυτά η αξιοποίηση εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτό και ξεκίνησε το κέντρο με το 5-μερο σεμινάριο αυτό την εμβάθυνση σε τομείς διαπίστευσης, νέων μεθόδων αβεβαιότητες κλπ.