2015, Φεβρουάριος, ΚΕΔΠ, ΔΕΗ Τraining Center Αθήνα

Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο προσωπικό του ΚΕΔΠ (Κέντρο Ερευνών Δοκιμών Προτύπων) διεξήχθη 5-μερο workshop με οργανωτή τον ΤUVHELLAS και εισηγητές τους Μ. Λολίδη και Μ. Μαρούλη με θέμα «ISO 17025 μεθοδολογία διαπίστευσης, υλοποίηση μεθοδολογία ανάπτυξης». Το ΚΔΕΠ πάνω από […]

Read more »