Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process, 2012, Noέμβριος

Σύστημα Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPMv.1.0-mnf), εξειδικευμένο σε manufacturing process,  2012, Noέμβριος

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων της μονάδας αυξήθηκε μετά την εφαρμογή των 5S (p value = 0,0085).
Ο χρόνος κύκλου εργασιών μειώθηκε κατά 16.6% και η αξιοποίηση του απαιτούμενου χώρου μειώθηκε κατά 22,2% στο τμήμα «A» και 13.15%. στο τμήμα «B».
Τα 5S όχι μόνο βελτίωσαν τις διαδικασίες μειώνοντας το κόστος, αλλά και βελτίωσαν το κλίμα ασφάλειας των εργαζομένων…

Για περισσότερες πληροφορίες στη μέθοδο και το μοντέλο επικοινωνήστε μαζί μας .