Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης και άμυνας σε κίνδυνο προερχόμενο από Bιο-χημικη τρομοκρατία, 2015, Δεκέμβριος

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  ειδικά σε εμπλεκόμενες στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμακευτικών  προϊόντων αποτελείται από 6 στάδια.

Το πιο σημαντικό από αυτά είναι η  ανάλυση επικινδυνότητας ( risk assessment)

Η κάθε Bioterrorist attack -risk ( BA) εννοείται σαν αλυσίδα 4 συστατικών στοιχείων

όπως: 1.πιθανοί δράστες , 2.βιολογικοι & χημικοί παράγοντες ,3.μέσα διάδοσης  και 4.στόχοι

All τα BA Scenarios μοντελοποιούνται με βάση  ένα μαθηματικό μοντέλο εφαρμογής που υπολογίζει το ρίσκο σε ανθρώπινες «απώλειες».

Έτσι προτείνεται  στρατηγική και άμεσα μέτρα  με προληπτικό και κατασταλτικό χαρακτήρα.

Περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας .

Κλικ εδώ για να δείτε την παρουσίαση