Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Μοντέλο FMEA εφαρμογή σε βιομηχανία ηλεκτρονικών,2011,Ιούλιος

Σχεδιασμός & ανάλυση μοντέλου FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) και εφαρμογή τους σε βιομηχανία παραγωγής βιομηχανικών αγαθών.

Μοντέλο, στατιστική ανάλυση & δείκτες βαρύτητας αστοχίας.
Η ανωτέρω εργασία έγινε σε συνεργασία με τον κ. Πατροκλο Γεωργιάδη, Καθηγητή της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο αυτό από τον τελειόφοιτο μηχανικό κο Aρ.Νταραμπέκη.
Για περισσότερες πληροφορίες στα μοντέλο αυτό και τα όρια εφαρμογής του επικοινωνήστε μαζί μας .