2018, Ιούνιος, παρουσίαση στη πόλη της Καβάλας του πρωτοκόλλου ΕΧΕDRAMark σε ανοικτή εκδήλωση, στον ΑΟΚ

2018, Ιούνιος, παρουσίαση στη πόλη της Καβάλας του πρωτοκόλλου ΕΧΕDRAMark σε ανοικτή εκδήλωση, στον ΑΟΚ

Tην Πέμπτη 12-07-2018 έγινε στο Ξενοδοχείο Γαλαξίας η πρώτη συνάντηση ενημέρωσης και εργασίας  ( Workshop OEC-1) με τον Project Manager κ.Μιχάλη Λολίδη (Νoriaki Kano Laboratories) και τα μέλη του Δ.Σ., τους εφόρους και προπονητές του Α.Ο.Καβάλα  σχετικά με τη πορεία […]

Read more »