Μεθοδολογίες & Πρακτικές Ανταγωνιστικότητας, ΣΕΒ δίκτυο πααραγωγικότητας, Φεβρ.2013

Η «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας» που έχει εκπονήσει ο ΣΕΒ, Φεβρ. 2013, παρουσιάζει τις πιο διαδεδομένες βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές έχουν αναδειχθεί από την ίδια την ελληνική αγορά. Μελετήθηκαν διεξοδικά […]

Read more »

2014, Μάρτιος, Θεσσαλονίκη, Αίθουσα ΕΒΕΑ

Παρουσίαση των θέσεων του ΣΕΒΕ στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν οι ΣΕΒΕ , ΕΣΥΠ, ΕΛΟΤ, ΕΒΕΑ με θέμα «Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα στην υπηρεσία της Ποιότητας και Επιχειρηματικότητας» Παρουσίαση από τον Μ. Λολίδη εκπρόσωπο του ΣΕΒΕ-lean management consultant της «ΝΚlabs – […]

Read more »

2012, Νοέμβριος, Δ.Π.Θ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Ξάνθη

Στα πλαίσια ημερίδας που διοργάνωσε η Πολυτεχνική σχολή του Δ.Π.Θ.(το τμήμα Μηχανικών παραγωγής & διοίκησης) με θέμα: « Οι απαιτήσεις της Βιομηχανικής Ελληνικής Παραγωγής σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό με προσανατολισμό την εξαγωγική δραστηριότητα (Αφίσα ημερίδας) έγινε σχετική παρουσίαση […]

Read more »

2011, Δεκέμβριος, ΕΕΔΕ Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση του προέδρου του ΣΕΒΕ κου Δημ. Λακασά  σε ημερίδα της ΕΕΔΕ του μοντέλου « ΟLYMPIA ELECTRONICS & world class manufacturing» Το μοντέλλο αυτό αναπτύσσεται στην εταιρεία ΟLYMPIA ELECTRONICS με επικεφαλής τον Μ. Λολίδη-lean management consultant της «ΝΚlabs – systems […]

Read more »

2010, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ C

Παρουσίαση στην εκδήλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ με θέμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Παρουσίαση του Μ.Λολίδη-lean management consultant της «ΝΚlabs – systems methods processes» της ενότητας : “Η συνεισφορά της διαδικασίας διαπίστευσης κατά ISO 17025 σε εδαφολογικά […]

Read more »