Πως η COLGATE PALMOLIVE βλέπει την δημιουργία και την λειτουργία των αυτόνομων ομάδων σε μια αποθήκη, Μάιος 2014

Οι αυτόνομες ομάδες είναι βάση για τη λιτή διοίκηση, στοχοθετούν, ιεραρχούν και είναι αποτελεσματικές μέσα από ένα πλαίσιο λειτουργίας. Στο επισυναπτόμενο παρουσιάζεται ένα case study από την λειτουργία αυτόνομων ομάδων με εμπλοκή της C-P.

Read more »