2008, Δεκέμβριος, Ημερίδα «To IEA στην υπηρεσία του Αγρότη», Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (IEA) διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα “To IEA στην υπηρεσία του Αγρότη”.

Η παραπάνω εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 1.2.2 ΕΠΑΝ “Ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου του ΙΕΑ του ΕΘΙΑΓΕ για την παροχή υπηρεσιών σε εδαφικά δείγματα” με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (65%) και των Εθνικών Πόρων (35%).

04Την ημερίδα παρακολούθησε μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων αγροτών, εκπροσώπων συνεταιριστικών φορέων, γεωτεχνικών, ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ, καθηγητών ΑΕΙ και  ΤΕΙ, λοιπών επιστημόνων, εκπροσώπων άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων και Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την ημερίδα άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών Δρ Σίδερης Θεοχαρόπουλος και η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Ειρήνη Πιτταρά.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάσθηκαν:

  • Το ανανεωμένο εργαστήριο του IEA από κτιριακή άποψη
  • Ο σύγχρονος αναλυτικός, εργαστηριακός και επιστημονικός εξοπλισμός
  • Οι προς διαπίστευση αναλύσεις τις οποίες εκτελεί το Εργαστήριο του IEA, οι οποίες έχουν ως εξής:

Προ-κατεργασία εδαφικών δειγμάτων, προσδιορισμός υγρασίας σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμόtς ολικού αζώτου,(Ν) σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμός διαλυτού φωσφόρου (P) σε NaHCO3 σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμός εναλλακτικού καλίου (Κ) και νατρίου (Na) σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμός εναλλακτικού ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg) σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμός ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων (CEC) σε εδαφικά δείγματα, προσδιορισμός καδμίου (Cd) σε εδαφικά δείγματα.

Οι στόχοι και οι προοπτικές βελτίωσης των υπηρεσιών του IEA παρουσιάσθηκαν μέσω των εισηγήσεων των:

  • Δρ Σίδερη Θεοχαρόπουλου, Τακτικού Ερευνητή, Διευθυντή του IEA,
  • Δρ Ευαγγελίας Βαβουλίδου, Αναπληρώτριας Ερευνήτριας,
  • Δρ Βίκτορα Καββαδία, Εντεταλμένου Ερευνητή,
  • Δρ Μαρίας Ντούλα, Υπεύθυνης Διασφάλισης Ποιότητας του Εργαστηρίου,
  • Νεκταρίας Λιακοπούλου MSc., Τεχνικής Υπευθύνου του Εργαστηρίου.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο σύμβουλος διαπίστευσης του έργου Μ.Λολίδης με τους συνεργάτες του των Νoriaki Kano Laboratories.