2008, Δεκέμβριος, Ημερίδα στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών (ΙΧΤΕΛ),ΕΘΙΑΓΕ, Λάρισα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 διοργανώθηκε στο ΙΧΤΕΛ στη Λάρισα ημερίδα στην οποία παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του έργου: “Ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής του εργαστηρίου αναλύσεως εδαφών του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης & Ταξινόμησης Εδαφών (ΙΧΤΕΛ) του ΕΘΙΑΓΕ για την παροχή υπηρεσιών φυσικοχημικών δοκιμών […]

Read more »

2008, Δεκέμβριος, Ημερίδα «To IEA στην υπηρεσία του Αγρότη», Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών (IEA) διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα “To IEA στην υπηρεσία του Αγρότη”. Η παραπάνω εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 1.2.2 ΕΠΑΝ “Ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Εργαστηρίου του ΙΕΑ του […]

Read more »

2008, Δεκέμβριος, Ημερίδα «Το ΙΤΕΓΕΠ στο πλευρό της Βιομηχανίας Τροφίμων για καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια», ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ με θέμα «Το ΙΤΕΓΕΠ στο πλευρό της Βιομηχανίας Τροφίμων για καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια». Στόχος  της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του […]

Read more »