2008, Δεκέμβριος, Ημερίδα «Το ΙΤΕΓΕΠ στο πλευρό της Βιομηχανίας Τροφίμων για καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια», ΕΘΙΑΓΕ, Αθήνα

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του ΕΘΙΑΓΕ με θέμα «Το ΙΤΕΓΕΠ στο πλευρό της Βιομηχανίας Τροφίμων για καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια».

Στόχος  της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ινστιτούτου μέσω της διαπίστευσης του εργαστηρίου Φυσικοχημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων κατά ISO/IEC 17025 σε ένα εύρος φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων καθώς και η ενίσχυση της  συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, Δράση 1.2.2, το οποίο  εκτελείται με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (65%) και των Εθνικών Πόρων (35%).

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τις σχετικές Διευθύνσεις, τα Εργαστήρια Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και άλλα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες, την Κεντρική Υπηρεσία και Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ, καθηγητές από ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και από βιομηχανίες όπως η ALMME, η ANOLIVE, Αφοί Χριστοδούλου, Μάκρο Cash and Carry κ.λπ

03Την ημερίδα άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων Δρ Κων/νος Μαλλίδης και η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Ειρήνη Πιτταρά.

Ο Δρ Κων/νος Μαλλίδης στην έναρξη της ημερίδας παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΙΤΕΓΕΠ και τις πιθανές μορφές συνεργασίας με τους φορείς που ασχολούνται στον τομέα των Τροφίμων.

Το ΙΤΕΓΕΠ αποτελεί ερευνητικό Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ με κύριες δραστηριότητες την εκπόνηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της τεχνολογίας, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, την παροχή υπηρεσιών σε βιομηχανίες τροφίμων σε επίπεδο μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε προϊόντα τους καθώς και την επίλυση προβλημάτων τους.

Στη συνέχεια οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι Δρ Χρυσούλα Τάσσου και Ελένη Λαμπρινέα του Μικροβιολογικού και Φυσικοχημικού Εργαστηρίου αντίστοιχα παρουσίασαν τις δραστηριότητες, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις δοκιμές στις  οποίες διαπιστεύθηκε κατά ISO/IEC 17025 το εργαστήριο.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Γενετικής Ταυτοποίησης Δρ Δημήτρης Αργυρόπουλος παρουσίασε αντίστοιχα τις δραστηριότητες του εργαστηρίου καθώς και τις μεθόδους ανίχνευσης γενετικών τροποποιήσεων οι οποίες βρίσκονται υπό διαπίστευση.

Στην ημερίδα συμμετείχε και ο σύμβουλος διαπίστευσης του έργου Μ.Λολίδης με τους συνεργάτες του των Νoriaki Kano Laboratories.

Η επιστημονική υπεύθυνη του έργου του ΕΠΑΝ και Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας του Εργαστηρίου Πολυξένη Χρυσάνθου παρουσίασε το έργο του ΕΠΑΝ που χρηματοδότησε τη διαπίστευση του εργαστηρίου. “Η διαπίστευση πραγματοποιείται από τρίτον ανεξάρτητο φορέα (ΕΣΥΔ) και καταδεικνύει τεχνική επάρκεια για ένα συγκεκριμένο πεδίο διαπίστευσης, καθώς επίσης και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ISO-ILAC-IAF 18.6.2005)”.

Στη συνέχεια ανέπτυξε τις απαιτήσεις του προτύπου και τα οφέλη της διαπίστευσης του εργαστηρίου για το ίδιο το εργαστήριο και τους πελάτες του.

Η διαπίστευση θα συμβάλει στην:

  • Αναβάθμιση του εργαστηρίου.
  • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας & αξιοπιστίας.
  • Βελτίωση κύρους του ΙΤΕΓΕΠ στην αγορά και αναγνωρισιμότητά του.
  • Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του εμπλεκόμενου προσωπικού.
  • Βελτίωση ανταγωνιστικότητας.

Η ημερίδα έκλεισε με γενική συζήτηση και ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Ινστιτούτου και ελαφρύ γεύμα.