Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολόγησης κινδύνου .2017,Ιούλιος

Ο Λεωνίδας Κωνσταντινίδης παρουσίασε στα πλαίσια διπλωματικής του στο Δ.Π.Θράκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχ.Παραγωγής και διοίκησης,  με παράλληλη πρακτική εφαρμογή,  ένα «Υπολογιστικό μοντέλο παρακολούθησης επιχειρησιακών διεργασιών και αξιολογησης του κινδύνου». Το μοντέλο αυτό το εξειδίκευσε για τη διαχείριση αθλητικών συλλόγων ώστε να είναι μέρος του  πρωτοκόλλου EXEDRAMark 776.