Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εργαστηρίων, totalab, 2012, Μάρτιος.

Το totalab είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων εργαστηρίων δοκιμών & διακριβώσεων.

είναι αναπτυγμένο με βάση το πρότυπο ISO 17025:2005 και κατ’ επέκταση του ISO 15189:2007, που δίνει τη δυνατότητα για παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων των μετρήσεων.Kαλύπτει όλες τι απαιτήσεις των προτύπων ISO17025:2005 & ISO 15189:2007.

Oλοκληρώνει και άλλα συστήματα ποιότητας, όπως π.χ. το ISO 9001:2008, τα σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση και υγιεινή & ασφάλεια προσωπικού, TPM, 5S. Eπίσης παρέχει μια σειρά από extra modules, εργαλείων, μεθοδολογιών και πρακτικών διοίκησης ολικής ποιότητας, δηλαδή το πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας ενός ανταγωνιστικού εργαστηρίου δοκιμών (αναλύσεων & διακριβώσεων).

Περισσότερα…