2020, Νοέμβριος, Μνημόνιο συνεργασίας με CAFÉ

2020, Νοέμβριος, Μνημόνιο συνεργασίας με CAFÉ

Center for Access for football in Europe),a CSR partner of UEFA. Συνεργασία για ερευνητική εργασία σχετικά με την προσβασιμότητα και βιωματική εμπειρία φιλάθλων ΑμΕΑ στην Ελλάδα.

Περισσότερα: CAFE AND NKLABS

06-01-THE OFFICIAL LOGO OF ACTIVITY APALab-NKLABS-CAFE.