2019, Φεβρουάριος.Aυτή είναι η πρόταση του Α Ο ΚΑΒΑΛΑ ΑμEA στην Πλατφόρμα Καλών Πρακτικών αειφορίας των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. Με βάση το EXEDRAMark 776 series 2

2019, Φεβρουάριος.Aυτή είναι η πρόταση του Α Ο ΚΑΒΑΛΑ ΑμEA στην Πλατφόρμα Καλών Πρακτικών αειφορίας των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. Με βάση το EXEDRAMark 776 series 2

Ο Ν.Α.Σ ΑμΕΑ Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ, ο γνωστός ΑΟΚ στη πόλη μας, καταγράφει μια ιστορική πρωτιά για τον αθλητισμό με το κοινωνικό του πρόσωπο στην Ελλάδα .Είναι το πρώτο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα και περιμένουμε να δούμε την θέση του παγκόσμια που,υιοθετώντας την agenda UN SDGs 2030 ανεβάζει στην σχετική πλατφόρμα https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices καλές πρακτικές που σχεδιάζει και τρέχει..Ο τίτλος είναι: “EXEDRAΜark776 s2”, a toolkit for better life for disabled persons. A sports oriented initiative.

H επικέντρωση είναι σε 4 στόχους.  Δες επισυναπτόμενο.

  • ΣΤΟΧΟΣ #3 Καλή υγεία και ευημερία
  • ΣΤΟΧΟΣ #9 Καινοτομία και υποδομές
  • ΣΤΟΧΟΣ#10 Λιγότερες ανισότητες
  • ΣΤΟΧΟΣ#17 Συνεργασία , συνέργιες για τους στόχους

Καλή τύχη ΑΟΚ … Κάτι παραπάνω από σύλλογος…..