2019, Οκτώβριος, ΕΧΕDRAMark 776 s1, κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας.

2019, Οκτώβριος, ΕΧΕDRAMark 776 s1, κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας.

Ο ΑΣ ΑΡΗΣ 4 των πρωταθλημάτων στην υδατοσφαίριση και ο ιστορικός Ν.Ο.Καβάλας με συμβατό πρωτόκολλο πιστοποίησης και επικοινωνίας το ΕΧΕDRAMark 776 S1.