2019, Απρίλιος, ενδιαφέρον πολιτείας για την οικογένεια Υπεύθυνης Αριστείας Ερασιτεχνικών Συλλόγων στην Ελλάδα,EΧΕDRAMark 776

2019, Απρίλιος, ενδιαφέρον πολιτείας   για την οικογένεια Υπεύθυνης Αριστείας  Ερασιτεχνικών Συλλόγων στην Ελλάδα,EΧΕDRAMark 776

Στο περίπτερο της ΟΣΕΚΑ στην 4η Διεθνή Έκθεση Αθλητισμού παρουσιάστηκε σε τίτλους στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού  κο Γιώργο Βασιλειάδη το Πρωτόκολλο ΕXEDRAMark τυχγάνοντας της αποδοχής στην εφαρμογή του..