2018, Δεκέμβριος, κοινή δράση με την ΕΝΕRGEAN ΟIL & GAS,Καβάλα

Πρωτοβουλία της ENERGEAN OIL & GAS και του ΝΑΣ ΑμΕΑ Α Ο ΚΑΒΑΛΑ για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αθλητισμό και την αναπηρία. Ο στόχος 10.2 ( UN SDG agenda 2030) μέσα από το πλαίσιο EXEDRAMark s2 ικανοποιείται και με αυτή τη δράση για τον ΝΑΣ ΑμΕΑ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ. Δες σχετικό promo εκδήλωσης

06-ENERGEAN Kavala Event