2016, Σεπτέμβριος, workshop training on ΙSO 17025

Toν Σεπτέμβριο έγινε workshop στο ΤUVHELLAS training center σχετικό με την υλοποίηση του ΙSO 17025.

workshop

Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην Αθήνα διεξήχθη 2-μερο workshop με οργανωτή τον ΤUVHELLAS και εισηγητές τους Μ. Λολίδη και Γ. Χατζούδη με θέμα «ISO 17025 μεθοδολογία διαπίστευσης, υλοποίηση μεθοδολογία ανάπτυξης».
Στο workshop υπήρξε συμμετοχή στελεχών της ΤΙΤΑΝ, του ΑΔΜΗΕ, και ιδιωτικών κλινικών εργαστηρίων.
Μπορείτε να ζητήσετε( info@nklabs.gr ) και θα σας αποσταλούν τα πολύ αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, case studies που αφορούν τα :
1. Kεφάλαιο 4 του ISO 17025
2. Kεφάλαιο 5 του ISO 17025