2016, Απρίλιος, workshop training on ΙSO 17025 at CABLEL sa

Toν Απρίλιο εγινε workshop στο training center και στο εργοστάσιο στην Θήβα της CABLEL sa, σχετικό με την υλοποίηση του ΙSO 17025
Περισσότερα…