2008, Νοέμβριος, Ημερίδα στο Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ), ΕΘΙΑΓΕ ,Θεσσαλονίκη

Στις 28 Νοεμβρίου 2008, στον αίθριο χώρο του ΙΕΒ πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του εργαστηρίου του ΙΕΒ. Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025».
H Ημερίδα διοργανώθηκε, στο πλαίσιο της διαπίστευσης εννέα δοκιμών του εργαστηρίου του ΙΕΒ.
Ομιλητές της ημερίδας ήταν οι :

 • Α. Πανώρας, Διευθυντής του ΙΕΒ,
 • Μ. Λολίδης Σύμβ.Ποιότητας, Παραγωγικότητας (ΝORIAKI KANO LABORATORIES) & Σύμβουλος του ΙΕΒ κατά τη Διαπίστευση,
 • Γ. Χατζούδης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΡΕΓ/ΥΠΑΑ,
 • Δ. Τσεκούρα, Χημικός Μηχανικός & Τεχνική Υπεύθυνος εργαστηρίου ΙΕΒ.

01

Στην ημερίδα μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο κ. Γ. Αλεξιάδης, μέλος του ΔΣ του ΕΘΙΑΓΕ, ο κ. Ν. Τσοτσόλης, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, αλλά και Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ και άλλων υπηρεσιών καθώς και καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσιογράφοι και άλλοι.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΒ

Τον Νοέμβριο 2008 το εργαστήριο του ΙΕΒ επέλεξε να διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ στις παρακάτω 9 δοκιμές δειγμάτων εδάφους:

 1. pH σε πάστα εδάφους
 2. Υδατοδιαλυτά ποσά Κ στο εκχύλισμα κορεσμού
 3. Υδατοδιαλυτά ποσά Na στο εκχύλισμα κορεσμού
 4. Υδατοδιαλυτά ποσά Ca στο εκχύλισμα κορεσμού
 5. Υδατοδιαλυτά ποσά Mg στο εκχύλισμα κορεσμού
 6. Διαθέσιμα ποσά Pb
 7. Διαθέσιμα ποσά Cd
 8. Διαθέσιμα ποσά NO3
 9. Διαθέσιμα ποσά ΝΗ4

Οι παραπάνω δοκιμές δειγμάτων δεν διενεργούνται από άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της διαπίστευσης αυτής θεωρήθηκε απαραίτητη η βελτίωση της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής του εργαστηριακού χώρου καθώς και η ανανέωση μέρους του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού, ο οποίος είχε αγορασθεί κατά τη δεκαετία του 1970.

02

Έτσι έγινε η αγορά των εξής οργάνων: Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φλόγα, με φούρνο γραφίτη και γεννήτρια υδριδίων, Φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης, Συσκευή Kjeldahl και pHμετρο. Ο εξοπλισμός αυτός συμπληρώνει τον υπάρχοντα και ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό, αλλά και οι υπηρεσίες του είναι πιο ελκυστικές προς τους ενδιαφερόμενους, αφού αναβαθμίζεται τόσο η υποδομή του όσο και ο τρόπος λειτουργίας του. Τέλος δημιουργείται η βάση, ώστε στο μέλλον να γίνει η διαπίστευση και άλλων δοκιμών, λόγω της εμπειρίας που αναπτύσσεται.

Με την πραγματοποίηση του έργου άμεσα ωφελούμενοι είναι αγρότες, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις κ.λπ.