Πως η ΝESTLE αντιμετωπίζει τα θέματα ασφάλειας σε αποθήκη, Μάιος 2011

Η Νestle με βάση τον εταιρικό της κώδικα ηθικής προσεγγίζει τα θέματα διαχείρισης των προϊόντων της μια αποθήκη με κριτήριο την Υ & Α εργαζομένων.Στην παρουσίαση φαίνονται οι οπτικές γωνίες ασφάλειας.

Επισυναπτόμενο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ NESTLE