2018, Δεκέμβριος, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Συμμετοχή με πρότυπη εργασία

2018, Δεκέμβριος, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Συμμετοχή με πρότυπη εργασία

Στις 08 & 09 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη έγινε στην Θεσσαλονίκη το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Παρουσιάστηκε η εργασία «Οφέλη από την εφαρμογή του πρότυπου ΙSO 20121: 2012 στην Οργάνωση Μαζικών Δρομικών Γεγονότων  Αγώνων Μεγάλης Απόστασης και Μαραθωνίων , (Μ.Δ.Γ.&Α.Μ.Α.&Μ)  σε όλα τα μέλη της αλυσίδας τους και σε όλο τον κύκλο ζωής τους ».

Συγγραφείς  οι Σπάρταλης, Στεφ,(Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τμήματος μηχανικών παραγωγής και διοίκησης) Λολίδης, Μιχ.(Lean management  consultant , Noriaki Kano Laboratories) Γρηγοριάδης, Νικ.( Systems Lead auditor QMS , CEO Intercert ),Γαργαλιάνος, Δημ(Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ  Δ.Π.Θ.).

Η εργασία αυτή αφορά την οικογένεια πρωτοκόλλων ΕΧΕDRAMark series 4. Responsible excellent management of events.

Η παρουσίαση παρουσιάζεται.