2018, Δεκέμβριος, ένας Σύλλογος, μία Πόλη μία Δράση, μία Επέτειος, 3 Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα αναπηρίας, ΕΧΕDRAMark 776 & Kαβάλα

2018, Δεκέμβριος,  ένας Σύλλογος, μία Πόλη μία Δράση, μία Επέτειος, 3 Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα αναπηρίας, ΕΧΕDRAMark 776 & Kαβάλα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα  στην πόλη της Καβάλας επικοινωνήθηκε στη πόλη η παγκόσμια ημέρα αναπηρίας σαν μια δράση του πρωτοκόλλου ΕΧΕDRAMArk 776. Δράση σχετική με το πλαίσιο  στόχων  UN sdg agenda 2030,17 targets/10.2 «μειώνουμε τις ανισότητες» . Σχετικό banner-stick που κυκλοφόρησε στη πόλη.

004