2017, Μάρτιος, Προκήρυξη της υποτροφίας «Θεόδωρος & Ζωή Λολίδης»

Δείτε το κείμενο της προκήρυξης για το 2017 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017). Έχουν προκηρυχθεί τρείς υποτροφίες για το ακαδ, ετος 2016-20017.
Επικοινωνία και πληροφορίες στο marketing@nklabs.gr