2011, Δεκέμβριος, ΕΕΔΕ Θεσσαλονίκη

eedeΠαρουσίαση του προέδρου του ΣΕΒΕ κου Δημ. Λακασά  σε ημερίδα της ΕΕΔΕ του μοντέλου « ΟLYMPIA ELECTRONICS & world class manufacturing»
Το μοντέλλο αυτό αναπτύσσεται στην εταιρεία ΟLYMPIA ELECTRONICS με επικεφαλής τον Μ. Λολίδη-lean management consultant της «ΝΚlabs – systems methods processes»

Δείτε την παρουσίαση εδώ…