2009,Ιούλιος, Ημερίδα «Εργαστήρια Ζωοτροφών & Διαπίστευση», Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα  με τίτλο :

«Εργαστήρια Ελέγχου Ζωοτροφών. Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025″.

  • Η ημερίδα έγινε τον Ιούλιο 2009 στο  Ξενοδοχείο ΚΕMPINSKI  στη Θεσσαλονίκη.
  • Ομιλητές ήταν οι συνεργάτες των ΝORIAKI KANO LABORATORIES για το project αυτό δρ. Μ. Οικονόμου, Μ. Λολίδης, Μ. Μαρούλης.

Στα πλαίσια της παρουσίασης έγινε και ανάπτυξη του project “Διαπίστευση του εργαστηρίου Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (ΕΕΚΥΖ) Θεσσαλονίκης στη Θέρμη”.

Με την υλοποίηση ενός έργου διαπίστευσης το εργαστήριο και ο φορέας του γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικά, αλλά και οι υπηρεσίες τους πιο ελκυστικές προς τους ενδιαφερόμενους, αφού αναβαθμίζεται τόσο η υποδομή τους όσο και ο τρόπος λειτουργίας τους.

Τέλος δημιουργείται η βάση, ώστε στο μέλλον να γίνει η διαπίστευση και άλλων δοκιμών λόγω της εμπειρίας που αναπτύσσεται.

Με την πραγματοποίηση του έργου άμεσα ωφελούμενοι είναι τομέας παραγωγής αλλά και εμπορίας  ζωοτροφών σε δημόσιο η ιδιωτικό επίπεδο.