“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

“ΕΧΕDRAMark 776,families of standards”. Standards for sport and society not profit. 2018, Απρίλιος

H ομάδα “club responsible excellence”  part of “ReMOVE21 Responsible Movement   towards Responsible Economy” παρουσιάζει τη δημιουργία πρωτοκόλλων για τη διαχείριση  αειφορίας  ερασιτεχνικών αθλητικών συλλόγων στην Ελλάδα.

Ενθαρρύνεται  έτσι η χρήση -πιστοποίηση υπεύθυνης διαχείριση συλλόγων με κριτήριο την αειφορία τους  και με στοχοθεσία συμβατή με τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών.(Agenda 2030). Κάνετε κλικ για μια  συνοπτική παρουσίαση.